Wie zijn wij

Wilma Schipper
Logopedist/stottertherapeut en mede-eigenaar van de praktijk
 
'Omdat elk mens anders is, is er niet één aanpak die voor alle mensen de beste is. Ik lever graag maatwerk.’
 
Ik heb vanaf 1995 eerst enkele jaren ervaring kunnen opdoen in verschillende werksettings. In 1998 kon ik bij Logopediepraktijk Hoorn komen werken en ben ik gestart met de opleiding tot stottertherapeut. Het werken in de praktijk heeft mijn passie, omdat ik de kans krijg mensen te leren kennen en methodes, kennis en ervaring af te stemmen op de persoon en zijn of haar hulpvraag. Overleg met de omgeving (zoals de ouders, een andere therapeut of de leerkracht) vind ik daarbij belangrijk. Ik werk in onze praktijk vooral met stotteren, ben redacteur van www.stotteren.nl, lid van de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en erkend European Fluency Specialist (EFS).
 
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmiddag/avond
E-mail: Wilma@logopediepraktijkhoorn.nl

 

Janneke van Bockxmeer
Logopedist/dyslexiespecialist en mede-eigenaar van de praktijk

‘Communiceren doe je samen’

Tijdens de opleiding logopedie heb ik onder meer stage gelopen binnen deze praktijk, waar ik in 2010 na het behalen van mijn diploma mijn loopbaan ben gestart. Daarnaast werkte ik bij de GGD, waar ik me bezighield met screenen en adviseren. Na de GGD heb ik nog in een andere logopediepraktijk gewerkt, tot ik in 2015 de kans kreeg om praktijkhouder te worden bij Logopediepraktijk Hoorn. Ik geniet erg van de diversiteit aan mensen en de verschillende stoornisgebieden binnen mijn werk. In 2015 heb ik de tweejarige masterstudie tot dyslexiespecialist met goed gevolg afgerond en sindsdien sta ik ingeschreven in het NVLF-register dyslexiebehandelaars.

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag
E-mail: Janneke@logopediepraktijkhoorn.nl 

Ria Nagel
Logopedist
 
'Lichaam en geest beïnvloeden elkaar, ook bij het spreken’
 
Ik ben in 1990 afgestudeerd als logopedist en in 1994 als stottertherapeut. In mijn vorige woonplaats in Brabant werkte ik 7 jaar als logopedist met verstandelijk gehandicapten, en had ik 15 jaar lang een eigen praktijk voor logopedie en stottertherapie. Ik heb veel interesse in de psychische kant van stem-, spraak- en taalproblemen en gebruik in de behandeling graag lichaamswerk zoals ontspanning en lichaamsbewustzijn. Ook is ouderbegeleiding voor mij een speciaal aandachtsgebied. Naast mijn werk als logopedist ben ik retraite- en meditatiebegeleider in mijn bedrijf „Ankerplaats" te Ursem.  
 

Werkdagen: donderdagochtend, vrijdag
E-mail: Ria@logopediepraktijkhoorn.nl

 

Jildou van der Wal
Logopedist

“Het creëren van een goede band in een prettige werksfeer is de basis voor iedere behandeling”

In 2015 ben ik afgestudeerd als logopedist en ben ik gestart bij Logopediepraktijk Hoorn. Daarnaast ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Anna Paulowna. Gedurende de afgelopen jaren heb ik ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen in alle leeftijdsgroepen met spraak-/taalproblemen en afwijkend mondgedrag (zoals mondademen en problemen met slikken) en hiervoor heb ik diverse verdiepingscursussen gevolgd. Tevens heb ik mij gespecialiseerd in lees -en spellingsproblemen. Werken in de praktijk betekent een diversiteit aan cliënten en problematieken. Geen persoon is hetzelfde. Daarom vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij de mogelijkheden en de interesses van de cliënt. Dit maakt mijn werk leuk en uitdagend!

Werkdagen: maandag en dinsdag 
Email: Jildou@logopediepraktijkhoorn.nl