Tarieven

De tarieven voor logopedie zijn afhankelijk van uw verzekeraar. 
Logopedie-stottertherapie heeft hetzelfde tarief als logopedie.

Vergoeding

Logopedie en logopedie/stottertherapie worden door de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben getekend, vergoed vanuit het basispakket. U heeft geen aanvullende verzekering nodig. Vanaf 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken. 

Wij hebben besloten voor 2018 geen contract te tekenen met de labels Zilveren Kruis en VRZ. Vraag bij ons of uw verzekering na of uw verzekering onder één van deze labels valt. Als dat zo is, informeert u dan bij uw verzekeraar wat het bedrag is dat zij per sessie vergoedt.  

U dient bij de eerste afspraak een medische verwijzing en een identiteitsbewijs mee te nemen. De kosten van de logopedische behandeling worden rechtstreeks bij uw verzekering in rekening gebracht (met uitzondering van Zilveren Kruis) tegen het tarief dat uw zorgverzekeraar zelf heeft vastgesteld. 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Als u een afspraak niet op tijd heeft afgemeld wordt €20,00 aan kosten per ingepland half uur in rekening gebracht. Uw verzekering vergoedt dit niet.

Wij werken volgens de Richtlijn Betalingsvoorwaarden van de NVLF.