Tarieven

Als we een contract hebben met uw verzekeraar zijn de tarieven voor logopedie afhankelijk van wat uw verzekeraar ons biedt.
Als wij geen contract hebben met uw verzekeraar, klik dan hier:  tarieven voor ongecontracteerde logopedie.

Logopedie-stottertherapie heeft hetzelfde tarief als logopedie.

Vergoeding

Logopedie en logopedie/stottertherapie worden door de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben getekend, vergoed vanuit het basispakket. U heeft geen aanvullende verzekering nodig. Vanaf 18 jaar wordt eerst het eigen risico aangesproken. 

Wij hebben besloten voor 2022 geen contract te tekenen met de labels CZ, EUcare, Eno, ONVZ en Zorg&Zekerheid. Kijk in ons overzicht of vraag bij uw verzekering na of uw verzekering onder één van deze labels valt. Als dat zo is, informeert u dan bij uw verzekeraar wat het bedrag is dat per sessie wordt vergoed.  

U dient bij de eerste afspraak een medische verwijzing en een identiteitsbewijs mee te nemen. De kosten van de logopedische behandeling worden bij gecontracteerde zorg rechtstreeks bij uw verzekering in rekening gebracht tegen het tarief dat uw zorgverzekeraar zelf heeft vastgesteld. 

Als u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u dit 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Als u een afspraak niet op tijd heeft afgemeld wordt €25,00 aan kosten per ingeplande 25 minuten in rekening gebracht. Uw verzekering vergoedt dit niet.

Wij werken volgens de Richtlijn Betalingsvoorwaarden van de NVLF.