Taal

Taal
Wanneer een kind minder begrijpt of achterblijft in het gebruiken van taal, kan er sprake zijn van een vertraagde taalontwikkeling of een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kenmerken hiervan zijn:
- (nog) niet praten    
- minder praten dan leeftijdsgenootjes
- onvolledige of kromme zinnen maken
- moeite met het begrijpen van opdrachten
- een beperkte woordenschat
- zoeken naar de juiste woorden
- moeite met een begrijpelijk verhaal vertellen
- moeite met het begrijpen van geschreven taal
- zwakke communicatievoorwaarden
Doe eventueel zelf een sneltest taal.