Spraak

Spraak
Voorbeelden van problemen in de spraak waarvoor logopedie kan worden ingezet zijn:
- nog niet alle klanken kunnen uitspreken die passend zijn bij de leeftijd
- woorden verkeerd of niet volledig uitspreken
- te snel of onduidelijk spreken, zoals bij broddelen
- stotteren