Oudere kinderen, jongeren en volwassenen

Oudere kinderen, jongeren en volwassenen
We onderzoeken eerst de aard van het stotteren, waarna we samen met u en/of uw kind reële doelen stellen. Vervolgens vindt een uur of half uur per week therapie in de praktijk plaats. Het is belangrijk dat u of uw kind thuis oefent en het geleerde in de praktijk brengt. Eventueel worden, met uw toestemming, ook anderen uit de omgeving bij de behandeling betrokken. Bij een kind bijvoorbeeld de leerkracht of een klasgenootje; bij volwassenen bijvoorbeeld de partner. Na een opbouwende fase van wekelijkse sessies, brengen we de behandelfrequentie langzaam terug. Afhankelijk van de behoefte vinden vervolgens controle-afspraken plaats.

Groepstherapie
Groepstherapie kan een zinvolle aanvulling of vervolg zijn op de individuele therapie. De groep is een handige plek om uw spreektechnieken te oefenen, maar ook een plek waar ervaringen en meningen worden uitgewisseld, welke u en de andere groepsleden kunnen helpen bij het omgaan met het stotteren. De sessies vinden plaats in een kleine groep (2 tot 6 personen) onder begeleiding van de stottertherapeut.

Nazorg
De Nederlandse Federatie Stotteren (NFS) is in 2015 de website www.stotters.nl gestart. Hierop kunnen mensen die hun logopedie-stottertherapie hebben afgerond via internet ervaringen met anderen uitwisselen of bijvoorbeeld spreektechnieken onderhouden via Skype.

Coaching van logopedisten
Als u in behandeling bent bij een logopedist in een andere praktijk, kan deze bij ons terecht voor coaching of advies. Soms volstaat een eenmalig telefonisch contact tussen de logopedist en één van ons, maar meestal is het prettig dat wij u of uw kind een aantal keer zien voor onderzoek en enkele therapiesessies. Hierna kunnen wij uw logopedist adviseren en desgewenst blijven coachen. Ook geven wij lezingen en workshops aan groepen logopedisten.

Stottertherapeuten
Wilma Schipper en Ria Nagel hebben na hun HBO-opleiding Logopedie de specialisatie-opleiding gevolgd tot stottertherapeut. Wilma Schipper staat als als stottertherapeut geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en is erkend European Fluency Specialist (EFS). Ze is redacteur van www.stotteren.nl. Dit is de website van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS).