Kinderen 2-7 jaar

Kinderen 2-7 jaar
Veel peuters maken een fase door van haperend spreken. Bij sommige kinderen houdt het haperen aan of zijn de haperingen zo opvallend, langdurig of gespannen dat u zich als ouder misschien afvraagt of uw kind stottert. Dan kan het u helpen de Screeningslijst Stotteren in te vullen. Dit is een korte vragenlijst, waarna u bijvoorbeeld het advies krijgt om af te wachten of om uw huisarts te vragen om een verwijzing voor een logopedist/stottertherapeut. U kunt ook direct ons bellen voor advies.

Als een jong kind bij ons wordt aangemeld voor haperend of stotterend spreken, maken wij een afspraak met u voor een spelobservatie. Hierbij speelt uw kind een half uur met u in onze praktijk. Daarna vindt, op een andere dag, een oudergesprek plaats met liefst beide ouders. Hierin wisselen we informatie met u uit en krijgt u adviezen om de vloeiende spraak zelf te stimuleren. Ook wordt een inschatting gemaakt van het risico op blijvend stotteren. Op grond daarvan worden verdere afspraken gemaakt. Soms kan worden volstaan met deze adviezen en merkt u dat het stotteren snel afneemt. Met vroegtijdige signalering en behandeling van stotteren zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Coaching van logopedisten
Als u in behandeling bent bij een logopedist in een andere praktijk, kan deze bij ons terecht voor coaching of advies. Soms volstaat een eenmalig telefonisch contact tussen de logopedist en één van ons, maar meestal is het prettig dat wij u of uw kind een aantal keer zien voor onderzoek en enkele therapiesessies. Hierna kunnen wij uw logopedist adviseren en desgewenst blijven coachen. Ook geven wij lezingen en workshops aan groepen logopedisten.

Stottertherapeuten
Wilma Schipper en Ria Nagel hebben na hun HBO-opleiding Logopedie de specialisatie-opleiding gevolgd tot stottertherapeut. Wilma Schipper staat als stottertherapeut geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) en is erkend European Fluency Specialist (EFS). Ze is redacteur van www.stotteren.nl. Dit is de website van de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS).