Kinderen 2-7 jaar

In onze praktijk verzorgt Wilma Schipper de gespecialiseerde logopedie-stottertherapie. Zij is erkend logopedist-stottertherapeut volgens de NVST en de EFS en is hiermee uniek in West-Friesland. Als u uw kind of uzelf wilt aanmelden in verband met stotteren, kunt u eerst navragen of een logopedist bij u in de buurt hier ervaring mee heeft. Indien nodig verwijst deze na een periode logopedie alsnog naar onze praktijk voor een consult of overname van de behandeling. Als het voor u geen bezwaar is naar Hoorn te komen voor logopedie-stottertherapie, kunt u ook direct bij onze praktijk starten.

Bij stottertherapie wordt gewerkt aan het verbeteren van de vloeiendheid van het spreken, het leren omgaan met stotteren, of een combinatie van beide. Stottertherapie in onze praktijk is altijd maatwerk. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de hele persoon, de klacht, de problematiek, de mogelijkheden en wensen, de leeftijd en de omgeving. De doelen en werkwijzen worden hierop aangepast. Wij werken volgens de Richtlijn Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ (2014). Klik hier voor de patiëntenversie.

Kinderen 2-7 jaar
Veel peuters maken een fase door van haperend spreken. Bij sommige kinderen houdt het haperen aan of zijn de haperingen zo opvallend, langdurig of gespannen dat u zich als ouder misschien afvraagt of uw kind stottert. Dan kan het u helpen de Screeningslijst Stotteren in te vullen. Dit is een korte vragenlijst, waarna u bijvoorbeeld het advies krijgt om af te wachten of om uw huisarts te vragen om een verwijzing voor een logopedist/stottertherapeut. U kunt ook direct ons bellen voor advies.

Als een jong kind bij ons wordt aangemeld voor haperend of stotterend spreken, maken wij een afspraak met u voor een spelobservatie. Hierbij speelt uw kind een half uur met u in onze praktijk. Daarna vindt, op een andere dag, een oudergesprek plaats met liefst beide ouders. Hierin wisselen we informatie met u uit en krijgt u adviezen om de vloeiende spraak zelf te stimuleren. Ook wordt een inschatting gemaakt van het risico op blijvend stotteren. Op grond daarvan worden verdere afspraken gemaakt. Soms kan worden volstaan met deze adviezen en merkt u dat het stotteren snel afneemt. Met vroegtijdige signalering en behandeling van stotteren zijn veel problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Coaching van logopedisten
Als u in behandeling bent bij een logopedist in een andere praktijk, kan deze bij ons terecht voor coaching of advies. Soms volstaat een eenmalig telefonisch contact tussen de logopedist en één van ons, maar meestal is het prettig dat wij u of uw kind een aantal keer zien voor onderzoek en enkele therapiesessies. Hierna kunnen wij uw logopedist adviseren en desgewenst blijven coachen. Ook geven wij lezingen en workshops aan groepen logopedisten.

Stottertherapeut
Wilma Schipper heeft na haar HBO-opleiding Logopedie de specialisatie-opleiding gevolgd tot stottertherapeut. Zij staat als als stottertherapeut geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST), is erkend European Fluency Specialist (EFS) en is redacteur van www.stotteren.nl. Dit is de website van het StotterFonds.