Fonologische vaardigheden

Fonologische vaardigheden
Soms ontstaan er problemen in de fonologie (klankontwikkeling) of auditieve vaardigheden, waardoor lezen en/of spelling moeizaam worden opgepakt. Problemen op dit gebied komen vaker voor bij kinderen die een spraak- of taalontwikkelingsstoornis hebben (gehad), waardoor wij extra alert zijn in het signaleren van problemen in het fonologisch bewustzijn bij deze kinderen. Voorbeelden van problemen in de fonologische vaardigheden zijn:

- Moeite met koppelen van een letter aan de klank (klanktekenkoppeling)
- Moeite met hakken en plakken
- Moeite met het verdelen van woorden in klankgroepen
- Moeite met het herkennen van klanken in bepaalde posities van het woord
- Zwak geheugen voor klanken en woorden (auditief geheugen)
Het vaststellen van dyslexie doen wij niet. Wel kunnen we kijken naar de voorwaarden die met spelling en lezen te maken hebben. We houden ons hierbij aan de grenzen binnen ons vakgebied logopedie. Wanneer de lees- en spellingsproblemen hardnekkig zijn en er onvoldoende vooruitgang wordt behaald met de behandeling, volgt (in overleg met school) meestal het advies tot dyslexieonderzoek elders. 
Wanneer de diagnose dyslexie is gesteld maar uw kind niet in aanmerking komt voor de vergoede EED-dyslexieregeling (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie), kunt u uw kind op eigen kosten door ons laten begeleiden.