Afwijkend mondgedrag

Afwijkend mondgedrag
Afwijkend mondgedrag is een gewoonte die negatieve gevolgen kan hebben voor de gebitsstand, de spraak of het gehoor. Voorbeelden hiervan zijn:
- open mondgedrag 
- mondademen
- afwijkend slikken
- duim-/vinger-/speenzuigen
Afwijkend mondgedrag kan de oorzaak zijn van slissen of onduidelijk spreken. Therapie gericht op mondgedrag vindt vaak plaats in overleg met tandarts of orthodontist.